Beste Heren Zwart Series Philipp Sportschoenen Plein qSMUzVGp

Beste Heren Zwart Series Philipp Sportschoenen Plein qSMUzVGp

Een bijzondere waardevermindering (impairment) van vaste activa dient, voor zover op grond van wet- en regelgeving voorgeschreven, te geschieden indien de boekwaarde (de waarde op de balans) van vaste activa op de balansdatum hoger is dan de in de toekomst met deze vaste activa te realiseren waarde.

Bijvoorbeeld: Een koe staat voor € 800 op de balans. De toekomstige melk- en slachtopbrengst is slechts gelijk aan € 680. De organisatie dient dan € 120 op de koe af te boeken. Dit leidt dus tot € 120 kosten uit hoofde van een bijzondere waardevermindering (impairmentkosten).

S T Cotton International In Pierre Size White Balmain Shirt LAj5R34

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.

AfterpayOriginals Stan Sneakers Adidas Kleding Smith Laag Jc3lF5uTK1