C C Schoenen nl amp;a nl amp;a DamesKleding Schoenen DamesKleding C 7yYb6gf

C C Schoenen nl amp;a nl amp;a DamesKleding Schoenen DamesKleding C 7yYb6gf

Een bijzondere waardevermindering (impairment) van vaste activa dient, voor zover op grond van wet- en regelgeving voorgeschreven, te geschieden indien de boekwaarde (de waarde op de balans) van vaste activa op de balansdatum hoger is dan de in de toekomst met deze vaste activa te realiseren waarde.

Bijvoorbeeld: Een koe staat voor € 800 op de balans. De toekomstige melk- en slachtopbrengst is slechts gelijk aan € 680. De organisatie dient dan € 120 op de koe af te boeken. Dit leidt dus tot € 120 kosten uit hoofde van een bijzondere waardevermindering (impairmentkosten).

Leren Pantoffelssloffen nl Heren KopenBeslist Bruine Nw08XnOkP

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.

Naf Tights Sweater Sweater With Dresses TKuF1c5lJ3