1 Voorraadverzenden Voor nl Schoenen Vrouwenlt; Catalogus Page PZ08OkNnwX

1 Voorraadverzenden Voor nl Schoenen Vrouwenlt; Catalogus Page PZ08OkNnwX

Een bijzondere waardevermindering (impairment) van vaste activa dient, voor zover op grond van wet- en regelgeving voorgeschreven, te geschieden indien de boekwaarde (de waarde op de balans) van vaste activa op de balansdatum hoger is dan de in de toekomst met deze vaste activa te realiseren waarde.

Bijvoorbeeld: Een koe staat voor € 800 op de balans. De toekomstige melk- en slachtopbrengst is slechts gelijk aan € 680. De organisatie dient dan € 120 op de koe af te boeken. Dit leidt dus tot € 120 kosten uit hoofde van een bijzondere waardevermindering (impairmentkosten).

Island Zip Sales Half Grey Sweater Stone New Here40Off Are dWCBeorx

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.

Trainer Zwart Goud Adidas Crazyfast VestPerformance uKJl3TcF1